ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πρωτεύς
Λιμάνι ΑναχώρησηςΑναχώρησηΔιάρκειαΆφιξηΛιμάνι Άφιξης
Γλώσσα Σκοπέλου06:4530 Min 07:15Σκιάθος
Σκιάθος07:302 Hr 45 Min 10:15Βόλος
Βόλος11:152 Hr 45 Min 14:00Σκιάθος
Σκιάθος14:301 Hr 15 Min 15:45Σκόπελος
Σκόπελος16:0030 Min 16:30Αλόννησος
Αλόννησος17:001 Hr 45 Min 18:45Μαντούδι Ευβοίας
Μαντούδι Ευβοίας19:151 Hr 30 Min 20:45Σκιάθος
Σκιάθος21:0030 Min 21:30Γλώσσα Σκοπέλου

Πρωτεύς
Λιμάνι ΑναχώρησηςΑναχώρησηΔιάρκειαΆφιξηΛιμάνι Άφιξης
Γλώσσα Σκοπέλου06:4530 Min 07:15Σκιάθος
Σκιάθος07:302 Hr 45 Min 10:15Βόλος
Βόλος11:302 Hr 45 Min 14:15Σκιάθος
Σκιάθος14:4515 Min 15:00Σκόπελος
Σκόπελος16:1530 Min 16:45Αλόννησος
Αλόννησος17:001 Hr 15 Min 18:15Γλώσσα Σκοπέλου
Γλώσσα Σκοπέλου18:3030 Min 19:00Σκιάθος
Σκιάθος19:302 Hr 45 Min 22:15Βόλος

Πρωτεύς
Λιμάνι ΑναχώρησηςΑναχώρησηΔιάρκειαΆφιξηΛιμάνι Άφιξης
Βόλος08:002 Hr 45 Min 10:45Σκιάθος
Σκιάθος11:151 Hr 15 Min 12:30Σκόπελος
Σκόπελος13:0030 Min 13:30Αλόννησος
Αλόννησος14:001 Hr 45 Min 15:45Μαντούδι Ευβοίας
Μαντούδι Ευβοίας16:151 Hr 30 Min 17:45Σκιάθος
Σκιάθος18:0030 Min 18:30Γλώσσα Σκοπέλου

Πρωτεύς
Λιμάνι ΑναχώρησηςΑναχώρησηΔιάρκειαΆφιξηΛιμάνι Άφιξης
Γλώσσα Σκοπέλου06:4530 Min 07:15Σκιάθος
Σκιάθος07:302 Hr 45 Min 10:15Βόλος
Βόλος11:152 Hr 45 Min 14:00Σκιάθος
Σκιάθος14:1530 Min 14:45Γλώσσα Σκοπέλου
Γλώσσα Σκοπέλου15:1530 Min 15:45Σκιάθος
Σκιάθος16:152 Hr 45 Min 19:00Βόλος

Πρωτεύς
Λιμάνι ΑναχώρησηςΑναχώρησηΔιάρκειαΆφιξηΛιμάνι Άφιξης
Βόλος08:002 Hr 45 Min 10:45Σκιάθος
Σκιάθος11:151 Hr 15 Min 12:30Σκόπελος
Σκόπελος12:4530 Min 13:15Αλόννησος
Αλόννησος13:451 Hr 15 Min 15:00Γλώσσα Σκοπέλου
Γλώσσα Σκοπέλου15:3030 Min 16:00Σκιάθος
Σκιάθος16:302 Hr 45 Min 19:15Βόλος

Πρωτεύς
Λιμάνι ΑναχώρησηςΑναχώρησηΔιάρκειαΆφιξηΛιμάνι Άφιξης
Βόλος08:002 Hr 45 Min 10:45Σκιάθος
Σκιάθος11:1530 Min 11:45Γλώσσα Σκοπέλου
Γλώσσα Σκοπέλου12:001 Hr 30 Min 13:30Μαντούδι Ευβοίας
Μαντούδι Ευβοίας14:001 Hr 50 Min 15:50Αλόννησος
Αλόννησος16:1530 Min 16:45Σκόπελος
Σκόπελος17:151 Hr 15 Min 18:30Σκιάθος
Σκιάθος19:002 Hr 45 Min 21:45Βόλος

Πρωτεύς
Λιμάνι ΑναχώρησηςΑναχώρησηΔιάρκειαΆφιξηΛιμάνι Άφιξης
Βόλος13:002 Hr 45 Min 15:45Σκιάθος
Σκιάθος16:1530 Min 16:45Γλώσσα Σκοπέλου

Πρωτεύς
Λιμάνι ΑναχώρησηςΑναχώρησηΔιάρκειαΆφιξηΛιμάνι Άφιξης
Γλώσσα Σκοπέλου06:4530 Min 07:15Σκιάθος
Σκιάθος07:302 Hr 45 Min 10:15Βόλος
Βόλος11:152 Hr 45 Min 14:00Σκιάθος
Σκιάθος14:301 Hr 15 Min 15:45Σκόπελος
Σκόπελος16:0030 Min 16:30Αλόννησος
Αλόννησος17:001 Hr 45 Min 18:45Μαντούδι Ευβοίας
Μαντούδι Ευβοίας19:151 Hr 30 Min 20:45Σκιάθος
Σκιάθος21:0030 Min 21:30Γλώσσα Σκοπέλου